Aflysning

Aflysning

Forbrugerne har fjorten dages fortrydelsesret.

Tilbagetrækning

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for 14 dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har taget de sidste varer i besiddelse.

For at udøve din fortrydelsesret skal du meddele os (GROWCHAMPION ejer Alfred Brusius, Marburger Str. 1b, 35649 Bischoffen, Tyskland, info@growchampion.de, telefon: 06444/939901800) ved hjælp af en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten eller en e-mail) om din beslutning om at fortryde denne aftale. Til dette formål kan du anvende den vedlagte standardfortrydelsesformular, som dog ikke er obligatorisk. Du kan også udfylde og indsende standardfortrydelsesformularen eller en anden klar erklæring elektronisk på vores websted https://xn--hhnerbaron-9db.de/pages/kundenservice. Hvis du benytter denne mulighed, vil du blive informeret om din beslutning om at fortryde denne aftale pr. brev eller e-mail. Hvis du gør brug af denne mulighed, sender vi dig straks (f.eks. pr. e-mail) en bekræftelse på modtagelsen af en sådan fortrydelse.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du tilbagekalder denne kontrakt, refunderer vi dig alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden type levering end den billigste standardlevering, der tilbydes af os), straks og senest inden for fjorten dage fra den dato, hvor vi modtog meddelelsen om din tilbagekaldelse af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; Du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Du skal sende varerne til os eller til F.W. Neukirch (GmbH & Co.) straks og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du informerer os om tilbagekaldelsen af denne kontrakt. KG (Zum Panrepel 37, 28307 Bremen, Tyskland). Fristen er overholdt, hvis du sender varerne inden udløbet af perioden på fjorten dage. Du afholder de direkte omkostninger ved returnering af varerne på 25 EUR. Du skal kun betale for en eventuel formindsket værdi af varerne, hvis denne forringede værdi skyldes en håndtering af varerne, der ikke er nødvendig for at kontrollere varernes art, egenskaber og funktion.

Model fortrydelsesformular

(Hvis du ønsker at annullere kontrakten, skal du udfylde denne formular og sende den tilbage.)

– Til GROWCHAMPION ejer Alfred Brusius, Marburger Str. 1b, 35649 Bischoffen, Tyskland, info@growchampion.de

- Jeg/vi (*) fortryder hermed den kontrakt, som jeg/vi (*) har indgået om køb af følgende
varer (*)/udførelse af følgende tjenesteydelse (*)

– Bestilt den (*)/modtaget den (*)

– Forbrugerens/forbrugernes navn

– Forbrugerens/forbrugernes adresse

– Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun hvis den meddeles på papir)

- Dato

(*) Det ikke gældende overstreges.

Afvigende regler om returomkostninger for Tyskland
Vi bærer de direkte omkostninger ved returnering af varen, hvis returneringen finder sted i Tyskland.

Returetiketter
Uden at det berører dine lovbestemte rettigheder, vil du få gratis returetiketter til din returnering i Tyskland. Ved brug af disse returlabels er returneringen gratis for dig. Returetiketten får du tilsendt pr. e-mail. Du kan aflevere returforsendelsen i en pakkeshop hos den pågældende udbyder i Tyskland.

Afbestillingsregler oprettet med den Trusted Shops Editor til juridisk tekst